| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

Доминиканска Република је, као и Србија, потписница Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа, према којој је јавна исправа оверена печатом  ”Apostille”    подобна је за употребу у свим државама потписницама Хашке конвенције.

Овера печатом “”Apostille”  врши се искључиво од стране надлежних органа који се налазе у земљи у којој је издата јавна исправа.

Оверу печатом ”Apostille” докумената издатих у Србији врши основни суд надлежан за територију седишта органа  који је такву исправу издао, односно, оверио потпис на приватној исправи (изјави, пуномоћју и др).

Куба, Јамајка и Хаити нису чланице Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправе из 1961. године, што значи да јавне исправе издата у једној од ових земаља за употребу у Србији и обратно треба да буду прописно легализоване. Кад су у питању јавне исправе издате у једној од ових земаља, Амбасада Републике Србије у Хавани надоверава потпис и печат овлашћеног службеника њихових надлежних органа. Кад су у питању јавне исправе издате у Србији, печат и потпис овлашћеног службеника Министарства спољних послова Републике Србије надоверавају се у дипломатским представништвима ових земаља, односно у Амбасади Републике Србије (ово друго једино у случају да то прихвата земља у којој ће се употребити српска јавна документа, што странка претходно треба да провери).
 

Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

 

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

 

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари